Om ervoor te zorgen dat Brandevoort een continue stroom op het gebied van events behoud, is in 2007 de Stichting Brandevoort in Actie opgericht, met als taak het faciliteren van event organisatie in de wijk Brandevoort Helmond. Om dit mogelijk te maken hebben wij een sterke basis gebouwd waarvanuit wij u diverse mogelijkheden kunnen bieden uw event beter en gemakkelijker te organiseren. Deze diensten zijn zowel als materieële ondersteuning alsmede begeleiding en informatie voorziening onder te verdelen. Bekijk hieronder onze mogelijkheden, of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

1. Sponsoring

Stichting Brandevoort in Actie sponsort geen drank, eten, muziek etc. Wat wel wordt gesponsord wordt telkens met betrokken groeperingen afgestemd op basis van maatwerk. Maar in ieder geval altijd na voorafgaande afstemming en met instemming van het bestuur van stichting Brandevoort in Actie. Indien sponsoring word gewenst, dan svp een verzoek daartoe indienen via secretaris@brandevoortinactie.nl als gelijk een korte begroting wordt meegestuurd, waaruit blijkt wat de exacte hulpvraag is, dan maakt dat de besluitvorming eenvoudiger en de afwikkelingt sneller.

2. Wijkhuis

Gebruik van de ruimtes in wijkhuis ’t BrandPunt vindt “om niet” plaats. Reserveringen en additionele wensen in overleg met de beheerder. Bij bestuursvergaderingen, voor zover deze plaatsvinden in het wijkhuis, zijn naast de ruimte ook koffie/thee bij deze vergadering gratis. Bij andere activiteiten wordt het zgn. kannentarief berekend

3. Rechtspersoon

Groeperingen die zelf geen rechtspersoon zijn (rechtspersoon is vereniging, stichting etc.) kunnen bij aansluiting van stichting Brandevoort in Actie de rechtspersoon hieraan ontlenen.

4. Bankrekening

Aangesloten groeperingen kunnen (indien gewenst) gebruik maken van een bankrekening (een zogenoemde 0-rekening) aan te vragen via de penningmeester. Omdat hieraan redelijk forse kosten zijn verbonden voor stichting Brandevoort in Actie wordt met de verstrekking restrictief omgegaan. De transactiekosten van de bankreking moeten door de groepering zelf worden gedragen.

5. Verzekering

Groeperingen die aangesloten zijn bij stichting Brandevoort in Actie en diens vrijwilligers zij WA verzekerd via de afspraken die stichting Brandevoort in Actie hierover met de gemeente en LEV-groep heeft afgesloten.

6. Postadres

Aangesloten groeperingen kunnen (indien gewenst) gebruik maken van de postbusfaciliteit in het wijkhuis. Sleutel daarvan is verkrijgbaar tegen bruikleen via de beheerder van het wijkhuis. Het adres wordt dan: Naam groepering, p/a Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond

7. Drukwerk

Flyers, posters etc. zijn in princiepe gratis, mits binnen redelijke proporties. Het drukwerk kan op usb stick worden aangeboden aan de beheerder van het wijkhuis, of direct via onze site worden gestuurd. Na uw indiening zal op basis van uw aanvraag bekeken worden of deze voldoet aan onze vereisten en dit met u gecommuniceerd worden.

8. Public relations

Via stichting Brandevoort in Actie kunnen activiteiten gratis worden opgenomen op de publicatieborden bij de ingangen van de wijk. Ook zorgt de commissie pr voor het bekend maken van de activiteiten in en op de diverse media platvormen die wij daarvoor tot onze beschikking hebben zoals op de tv schermen in het wijkhuis, de site van het wijkhuis en via onze samenwerking met ditisonzewijk.nl. Uw evenement en eventuele ticketverkoop word hierdoor uitstekend in Helmond en Brandevoort onder de aandacht gebracht. Voor publicatie toets de PR commissie aan de hand van een opgesteld kader voor toelating.

9. Middelen

Stichting Brandevoort in Actie beschikt over diverse middelen, die door aangesloten groeperingen kunnen worden gebruikt. Deze kunnen gratis worden geleend voor activiteiten van de groepering. Privegebruik is niet toegestaan, Lenen van deze spullen geschied via de beheerder van het wijkuis.

Portofoons

Groeperingen kunnen gebruik maken van de portofoons om communicatie tijdens het evenement te vergemakkelijken.

Geluidsinstallatie

Groeperingen kunnen gebruik maken van een geluidsinstallatie voor gebruik tijdens het event.

Megafoon

Groeperingen kunnen gebruik maken van een megafoon om grootschalige aankondigingen tijdens het event te vergemakkelijken.

Statafels

Groeperingen kunnen gebruik maken de beschikbare statafels van wijkhuis ’t BrandPunt voor hun evenement.

10. Website

Eigen website

Indien groeperingen een website wensen te openen, betaalt stichting Brandevoort in Actie de hostingskosten mits afgesloten via de vaste leverancier, firma Threvon Bakshoeve 11 te 5708TD Helmond. Tel +31492-450520

Bouw website

Threvon maakt het gemakkelijk om via een eenvoudige sitebuilder, of via een eenvoudig cms zoals WordPress een site te bouwen. ervaart u toch moeilijkheden in de realistatie van uw website? wie bieden diverse ondersteuningmogelijken om uw event site gerealiseerd te krijgen.

Informatievoorziening

Groeperingen kunnen gratis hun informatie plaatsten op de site van stichting Brandevoort in Actie, alsmede die van het wijkhuis. Bezoekers kunnen hier uw event beter leren kennen.

Statafels

Groeperingen kunnen gebruik maken vaneen megafoon om grootschalige aankondigingen tijdens het event te vergemakkelijken.

11. Ticketsales

Groeperingen die aangesloten zijn bij stichting Branevoort in Actie kunnen tegen lage kosten gebruik maken van de online ticketsales op onze website, en gratis van de ticketverkoop in het wijkhuis. Gevraagde kosten voor de online ticket verkoop dient enkel om de gemaakte transactiekosten en faciliteren te dekken, hierdoor kunt u uw bezoekers op de meest voordelige manier de mogelijk bieden tot het online kopen van tickets voor uw event. Tevens kunt u gebruik maken van de smartphone app om ticket controle op uw event te vergemakkelijken. Beschikbaar voor zowel Android als I-phone.

12. Afval bij evenementen

Bij evenementen onstaat vaak veel afval, Door stichting Brandevoort in Actie is een kortingsregeling bedongen bij Sita, waardoor deze kosten minder hoog zijn. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet gebeld worden naar Sita evenementen service Zuid Nederland.

Sita recycling services
Gerstdijk 1 5704RG Helmond
Postbus 252 5700AG Helmond
Tel: +31492-580030

Bij uw bestelling van afvalcontainers moet worden aangegeven

  • Debiteurennummer:Debiteurennummer opvragen
  • Het exacte plaatsingsadres
  • Het factuuradres (dit is dus de organiserende groepering!)
  • Data van het plaatsen en ophalen
  • Soort en aantal containers
LET OP: de organiserende groepering moet de kosten voor de afvalverwerking zelf dragen. Door stichting Brandevoort in Actie is uitsluitend een lagere prijs bedongen bij Sita.

13. Hulp & informatie

U wilt een evenement in Brandevoort organiseren maar loop vast op een bepaald gedeelte. Vraag ons dan om hulp! stichting Brandevoort in Actie faciliteert een gesprek met een ervarings deskundige uit een van onze aangesloten commissies. Aan de hand van uw hulpvraag bekijken wij met wie wij u in contact brengen, zo worden problemen met bijv: sponsoring, vrijwilligers, grafische vormgeving enz.snel en gemakkelijk opgelost door uzelf van de nodige kennis te voorzien geholpen door mensen met uitgebreide ervaring in event planning. Samen staan we sterk!

Brandevoort in actie

Stichting Brandevoort in actie

Biezenlaan 29 5708 ZD Helmond

+31492432013

info@brandevoortinactie.nl

KvK: 17214615

NAVIGATIE

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte
van de laatste events, nieuws en ticketsales in Brandevoort.

Brandevoort in actie

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste events, nieuws en ticketsales in Brandevoort.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Pin It on Pinterest